Lisans, Lisansüstü ve Lisansüstü Üniversite Programları Arasındaki Fark

Yani yurtdışında eğitim seçeneklerini araştırıyorsunuz ve şu Üniversite derece programlarıyla karşılaşıyorsunuz: Lisans, Yüksek Lisans ve Lisansüstü. Biraz kafanız mı karıştı? Endişelenmeyin, sizin için parçalayacağız. Aşağıdakiler, Lisans, Lisansüstü ve Lisansüstü programları arasındaki çok özel farklılıklar konusunda size rehberlik edecektir.

Yüksek öğrenimin daha yüksek gelir getirdiği istatistiksel olarak kanıtlanmıştır, herkesin aklındaki soru, özellikle günümüzün zor ekonomik ortamında ve azalan iş piyasasında işgücünde ne kadar eğitimin öne çıkması gerektiğidir. Bu sorunun cevabı birkaç faktöre bağlı olsa da, takip etmek istediğiniz eğitim düzeyine karar vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı şeyler vardır. Bunun için önce anlamalısınız lisans programları, yüksek lisans ve lisansüstü dereceler arasındaki fark.

Lisans Programları

Lisans programı, liseden sonra kazanılan bir derecedir. Liseyi bitirdikten sonra Üniversitede devam edeceğiniz program lisans seviyesindedir. Eğer planlıyorsan Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim, en yaygın iki lisans programı türü Önlisans ve Lisans dereceleridir. Diğer birçok ülkede, lisans programları tamamlanması 3 yıl süren Lisans dereceleridir.

Lisans Programları için Asgari Koşullar

Bir lisans derecesi almak için, orta öğretimi (örneğin lise, A Seviyeleri veya Uluslararası Bakalorya) tamamlamalı ve üniversitede seçmiş olduğunuz kursa kabul edilmek üzere belirlenen standartları karşılayacak kadar yüksek notlara sahip olmalıdır. Ülkeye ve geçmişinize bağlı olarak, dil sertifikası da gerekli olabilir. Notları iyi olmanın dışında, başvuru ücreti ödemeniz ve varsa mali yardım belgelerini sağlamanız gerekebilir.

Lisans Programlarında Uzmanlık Düzeyi

Tipler arasındaki temel fark, uzmanlık düzeyidir. Programınıza bağlı olarak, bir lisans derecesi, çalışma dünyasına girmeye hazır, çok yönlü bireyler yaratmak için tasarlanmıştır. Sizi farklı giriş seviyesi işler için hazırlayarak, belirli bir alanda bir temel veya birkaç konuya genel bir bakış sağlar. Lisans programları doğası gereği daha geneldir.

İstihdam olanakları

Diğer bir fark, lisans ve yüksek lisans derecelerine kıyasla hem lisans derecelerinin sunduğu istihdam fırsatıdır. Hukuk, tıp, mühendislik vb. Yüksek lisans derecesinin gerekli olduğu belirli meslekler varken, sadece lisans derecesine sahip olanlara açık birçok kariyer seçeneği vardır. Ancak, kazanma potansiyeliniz ve ilerleme fırsatlarınız, yüksek lisans derecesi alacak olsaydınız olacakları ile aynı olmayabilir.

Program Süresi

Bir lisans derecesi, bir Lisans için gidiyorsanız üç ila dört yıl ve bir Önlisans peşindeyseniz iki yıl içinde kazanılabilir. Avrupa'da, Bologna Antlaşması uyarınca, çoğu lisans derecesinin tamamlanması 3 yıl sürerken, ABD'de ve diğer bazı ülkelerde, bir Lisans programının devam etmenin 4 yıl sürdüğünü göreceksiniz.

Ücret

Lisans programları, lisansüstü ve lisansüstü programlardan daha ucuz kabul edilir. Bununla birlikte, 3-4 yıllık program süresi göz önüne alındığında, konaklama, seyahat ve diğer kişisel harcamalar gibi yaşam giderlerinizi hesaba katmanız gerekecektir. Üniversiteye bağlı olarak, kitaplar ve öğrenme materyalleri için bütçe ayırmanız gerekebilir. Lisans düzeyindeki çoğu Üniversite programı, bir tür burs veya hibenin yanı sıra mali yardım seçeneklerine sahip olacaktır. Ne yazık ki, birçok öğrenci Üniversite eğitimleri için çok yüksek miktarda borca ​​giriyor, bu yüzden alışveriş yapmak akıllıca olabilir. Avrupa'daki birçok üniversite, geleceğinize fazla yük binmek istemiyorsanız, keşfetmeye değer olabilecek ücretsiz veya çok düşük öğrenim ücretleri sunmaktadır.

Öğretim

Lisans sınıfları, yüksek lisans programlarına göre tipik olarak çok daha büyük ve daha az bireyseldir. Bu nedenle, akademik personelle bağlantı kurmak, küçük sınıflara alıştıkları eğitim geçmişinden gelen bazı öğrenciler tarafından kaçırılabilir. Bu, etkileşimde bulunmak veya öğretim görevlilerine sorular sormak için çok az zaman anlamına gelir. Buradaki bağlantı öğrenci-öğretmen ilişkisidir.

Üniversite Konferans Salonları
Lisans programları, özellikle devlet üniversitelerinde amfilerde öğretilme eğilimindedir.

Learning

Bir lisans programında, öğretim görevlileri genellikle size düzenli notlar, ayrıntılı okuma listeleri, proje takipleri ve birçok ayrıntılı talimat verir, böylece sizden ne beklendiğini bilirsiniz. Değerlendirmeler ayrıca öğrencilerin çok fazla ezberlemesini sağlayan testlere dayanmaktadır.

Lisansüstü ve Lisansüstü Derece Programları

Öte yandan, lisansüstü programlar ve lisansüstü programlar, lisans eğitimlerini tamamlayanlar için mevcut olan ileri derecelerdir. Doktora derecesine götüren yüksek lisans ve doktora dereceleri, iki ana yüksek lisans programıdır. Elbette ülke farklılıkları vardır, ancak genel bir kural olarak, bir Yüksek Lisans derecesi tipik Yüksek Lisans programınızdır, Doktora dereceleri (Doktora programları) ise genellikle Lisansüstü programlar olarak kabul edilir.

Lisansüstü ve Lisansüstü Programlar İçin Asgari Koşullar

Bir yüksek lisans veya lisansüstü dereceye hak kazanmak için, öğrencinin bir lisans derecesine sahip olması gerekir. Bazı Üniversiteler, transkriptler, isteğe bağlı olabilecek tavsiye mektupları ve mali yardım belgeleri gibi diğer ek gerekliliklerin yanı sıra GRE (Graduate Record Examinations) test puanları da isteyebilir.

Lisansüstü ve Lisansüstü Programlarda Uzmanlık Düzeyi

Öte yandan, lisansüstü programlar bu temel üzerine inşa etmeye odaklanır. Kurs çok daha yoğun ve uzmanlaşmıştır. Muazzam miktarda sıkı çalışma gerektirir. Yüksek lisans programlarının öğrencilerinin bağımsız araştırma çalışmaları yapmaları, tez yazmaları ve hocaları, öğretim görevlileri ve akranları önünde savunmaları gerekmektedir.

üniversite Kütüphanesi
Yüksek lisans ve lisansüstü öğrenciler kütüphanede çok zaman geçirecekler.

İstihdam olanakları

Lisansüstü programlar, adaylara iş piyasasında rekabet avantajı sağlama, pazarlanabilirliklerini artırma ve kazanç potansiyellerini geliştirme açısından değer katmaktadır. Nitekim, yüksek lisans derecesine sahip olduğunuzda, profesyonel pozisyonlar için bir avantajınız olur.

Süre

Bir yüksek lisans derecesi için toplam zaman taahhüdü, bir lisans derecesine adanmış olandan daha fazladır. Bir lisansüstü program genellikle on sekiz aydan iki yıla kadar sürer. Lisans derecesi için dört yıla ekleyin ve yüksek lisans derecesi almak istiyorsanız okulda en az altı yıl geçirmeniz gerekecektir.

Ücret

Lisansüstü okullar, lisans derslerinden daha yüksek yıllık öğrenim ücretleriyle daha pahalı olabilir. Bu, ileri düzey eğitimden, seçtiğiniz alanda uzman olan ve sizi eğitmek için seçilen yetkin profesörlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca ücretler, öğrenmenize yardımcı olacak ekipman, kitap ve öğrenim materyallerini içerebilir. Bununla birlikte, lisansüstü öğrenciler için hazır olan mali yardım için burslar, burslar veya hibeler arayabilirsiniz. Diğer bir seçenek de geçici olan öğrenci kredileri için başvurmaktır, çünkü sadece eğitiminiz sırasında finansman sağlanır ve yüksek lisans derecenizi tamamladıktan sonra borçlunuza geri ödeme yapmanız gerekir. Doktora programının yüksek lisans derecesi mutlaka daha pahalı olmak zorunda değildir, ancak daha uzun süre verildiğinde, yaşam masrafları, konaklama ve genel yaşam masraflarına daha fazla fon ayrılmasını gerektirebilir.

Öğretim

Lisansüstü programlarda, kayıt lisans düzeyindekinden daha küçüktür ve öğrencilerin profesörlerle bire bir temelde çok yakın çalışmasına olanak tanır. Ayrıca, bir lisansüstü okuldaki sınıf formatı daha çok tartışma ve münazaradır. Bu, lisansüstü öğrencilerinin seçtikleri alanı daha etkileşimli olarak keşfetmelerine yardımcı olur ve profesörün siz dinledikçe ders verdiği bir lisans deneyimine kıyasla profesörlerle daha yakın bir ilişki kurar.

Lisansüstü okuldaki profesörler, öğrencileri akranlar gibi meşgul eder ve onlara davranır ve hatta onları takip ettiğiniz alandaki diğer uzmanlarla ağ kurmak için harika bir fırsat sunan akademik konferanslara veya seminerlere davet edebilirler. Burada bağlantı bir akran-mentor ilişkisidir.

Learning

Lisansüstü programlarda, öğrencinin dersten önce tüm materyalleri ve kaynakları okuyarak tam olarak hazırlanması gereken yerde öğrenme bağımsızdır. Değerlendirmeler ayrıca bilgi ve iş deneyiminin uygulanmasıyla ilgilidir. Çalışmanızın daha derin bir seviyede olması gerekir, hiç kimse size sürekli olarak projeleri zamanında teslim etmenizi hatırlatmaz veya istemez. Bu, çok fazla özgürlüğünüz olduğu anlamına gelir ve geri kalmamak için onu düzgün bir şekilde yönetmeniz gerekir çünkü kurtarılması zor. Ancak, profesörler ve tez danışmanınız, lisansüstü çalışmalarınızda sizi desteklemek için programınızın (yukarıda tartışıldığı gibi) yakın bir parçası olmaya devam edecektir.

Genel sonuçlar

Eğitim yaşam için çok önemlidir ve bir lisans derecesini tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesi alıp almama konusunda vereceğiniz kararlar, sizi gelecekte olduğunuz kişi haline getirmede önemli bir rol oynayabilir. Doğru seçimi yaparak hayatınızı olmak istediğiniz kişiye yöneltme potansiyeline sahipsiniz. Hangi kararı verirseniz verin, gözleriniz açıkken verdiğinizden emin olun. Dünyada çok sayıda üniversite olduğu için, ayrıca emrinizde çok çeşitli lisans ve lisansüstü programlarınız var. Farkı yaratan, sonunda ne seçeceğinizdir; bu nedenle, en iyi seçeneğin yanı sıra yaşamdaki ihtiyaç ve hedeflerinize uygun olanı seçmeniz gerekir.

"Lisans, Lisansüstü ve Lisansüstü Üniversite Programları Arasındaki Fark" üzerine 2 düşünce

Yoruma kapalı.