Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Ιστότοπου, μια Εφαρμοστέα Νομική Συμφωνία.

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και η πολιτική απορρήτου μας (μαζί με τους «Όρους») διέπουν όλη τη χρήση του StudyAbroadGuide.com και των υπηρεσιών αυτού του ιστότοπου (μαζί με τον «Ιστότοπο» ή «Υπηρεσίες»). Ο ιστότοπος ανήκει στο StudyAbroadGuide.com.

Οι κάτοχοι και οι συνεισφέροντες στον Ιστότοπο θα αναφέρονται ως "εμείς", "εμάς" ή "μας" στους παρόντες Όρους. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες του και / ή κάνοντας κλικ οπουδήποτε σε αυτόν τον Ιστότοπο για να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους, θεωρείται ότι είστε «χρήστης» για τους σκοπούς των Όρων. Εσείς και κάθε άλλος χρήστης ("εσείς" ή "Χρήστης" κατά περίπτωση) δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εσείς και κάθε χρήστης συμφωνείτε επίσης με τους Όρους χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους ή την Πολιτική Απορρήτου, αυτός ο Χρήστης ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες. Σε αυτούς τους Όρους, η λέξη "Ιστότοπος" περιλαμβάνει τον ιστότοπο που αναφέρεται παραπάνω, τους ιδιοκτήτες (ες), τους συνεισφέροντες, τους προμηθευτές, τους αδειούχους και άλλα σχετικά μέρη.

Απαγορεύεται ο χρήστης από παράνομες χρήσεις

Ο Χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει και δεν θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει, τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό νόμο, κανονισμό ή διάταγμα, ή για οποιονδήποτε αποδιοργανωτικό, βασανιστικό ή παράνομο σκοπό, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζεται σε παρενόχληση, συκοφαντία, δυσφήμιση, κλοπή δεδομένων ή ακατάλληλη διάδοση ή ακατάλληλη παρακολούθηση οποιουδήποτε ατόμου.

Ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι:

  • Ο Χρήστης θα χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες μόνο όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους.
  • Ο χρήστης είναι τουλάχιστον 18 ετών και έχει κάθε δικαίωμα, εξουσία και ικανότητα να συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους.
  • Ο χρήστης θα παρέχει ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες πληροφορίες στον Ιστότοπο και στους κατόχους του.
  • Ο Χρήστης θα ειδοποιήσει τον Ιστότοπο και τους κατόχους του σχετικά με οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στις πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης, είτε ενημερώνοντας και διορθώνοντας τις πληροφορίες, είτε ειδοποιώντας τον Ιστότοπο και τους κατόχους του μέσω των λειτουργιών του Ιστότοπου ή της παρεχόμενης διεύθυνσης email παρακάτω.

Αποποίηση εγγυήσεων

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Ο ΙΣΤΟΣΕΛΙΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ Ο ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΔΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ, ΑΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, Ή ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ο ΙΣΤΟΣΕΛΙΟΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΗ, ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ, ΓΡΑΠΤΗ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ, ΣΥΜΒΑΣΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ, Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ , ΤΙΤΛΟΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ, Ή ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Η ευθύνη είναι περιορισμένη

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΕΣ Ή ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΗ (ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ, Ή ΠΡΟΪΟΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ.

ΟΧΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ 12 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ.

Ο Ιστότοπος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από οποιαδήποτε απώλεια, αποκάλυψη ή χρήση πληροφοριών από τρίτους, ανεξάρτητα από το εάν αυτή η αποκάλυψη ή χρήση γίνεται με ή χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του Χρήστη. Ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που σχετίζονται με: ενέργειες ή παραλείψεις του χρήστη, πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιουδήποτε παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή γεγονότων ή αιτιών πέραν του εύλογου ελέγχου της Ιστοσελίδας. Ο Ιστότοπος δεν έχει καμία υποχρέωση, και δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι τρίτων που δεν είναι Χρήστης που δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους. Οι περιορισμοί, οι εξαιρέσεις και οι αποποιήσεις στους παρόντες Όρους θα ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ακόμη και αν οποιαδήποτε ένσταση αποτύχει στον ουσιαστικό της σκοπό.

Προϊόντα, σύνδεσμοι και ενέργειες τρίτων

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει ή να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Ο Ιστότοπος μπορεί επίσης να έχει άλλους χρήστες ή μέλη που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, μέσω του Ιστότοπου, αλλού στο διαδίκτυο ή αυτοπροσώπως. Αυτά τα προϊόντα τρίτων και τυχόν συνδεδεμένοι ιστότοποι έχουν ξεχωριστούς και ανεξάρτητους όρους παροχής υπηρεσιών και πολιτικές απορρήτου. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων, πωλητών και τρίτων γενικά, ανεξάρτητα από το αν σας παρουσιάστηκαν ή αλληλεπιδράτε για πρώτη φορά με τέτοιες επιχειρήσεις, υπηρεσίες, προϊόντα και άτομα μέσω του Ιστότοπου και επομένως εσείς συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για κανένα από αυτά. Ωστόσο, χαιρετίζουμε τυχόν σχόλια σχετικά με αυτούς τους ιστότοπους, πωλητές, άλλους χρήστες ή μέλη και τρίτα μέρη.

Αλλαγές στον Ιστότοπο και στις Υπηρεσίες

Οι κάτοχοι και οι συνεισφέροντες στον Ιστότοπο θα εργαστούν για τη βελτίωση της Ιστοσελίδας για τους χρήστες μας και για την προώθηση των επιχειρηματικών μας συμφερόντων στον Ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα προσθήκης, αλλαγής και κατάργησης λειτουργιών, περιεχομένου και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προσθήκης ή αλλαγής τυχόν όρων τιμολόγησης. Συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τέτοιες αλλαγές. Ούτε η χρήση του Ιστότοπου ούτε οι παρόντες όροι σάς παρέχουν κανένα δικαίωμα, τίτλο ή προστατευόμενο νομικό συμφέρον στον Ιστότοπο ή στο περιεχόμενό του.

Αποζημίωση

Εάν η δραστηριότητά σας ή οποιαδήποτε δραστηριότητα εκ μέρους σας δημιουργεί πιθανή ή πραγματική ευθύνη για εμάς ή για οποιονδήποτε από τους χρήστες, τους συνεργάτες ή τους συνεργάτες μας, συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να παρακρατήσετε εμάς και οποιονδήποτε τέτοιο χρήστη, συνεργάτη, συνεισφέροντα ή οποιονδήποτε πράκτορα αβλαβές από και έναντι όλων των αξιώσεων, του κόστους υπεράσπισης και της κρίσης, των υποχρεώσεων, των νομικών τελών, των ζημιών, των απωλειών και άλλων εξόδων σε σχέση με τυχόν αξιώσεις ή ενέργειες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς ή οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς των παρόντων Όρων χρήσης.

Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Αυτός ο ιστότοπος και ορισμένοι τρόποι παράδοσης του προϊόντος μας βασίζονται στην πλατφόρμα WordPress. Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων Γενικής Άδειας Χρήσης ("GPL") βάσει των οποίων Το λογισμικό WordPress διαθέτει άδεια χρήσης, δείτε εδώ.

Ο Ιστότοπος παρέχει στο χρήστη μια ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του Ιστότοπου αποκλειστικά σε σχέση με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο το περιεχόμενο και τα έργα δημιουργίας που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία του Ιστότοπου ή των αδειών του. Εκτός από συνδέσμους που οδηγούν στον Ιστότοπο, αποδίδονται με ακρίβεια αναφορές κοινωνικών μέσων και αποσπάσματα κειμένου de minimus με συνδέσμους που επιστρέφουν στον Ιστότοπο, κανένα κείμενο, εικόνες, εγγραφή βίντεο ή ήχου ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από τον Ιστότοπο δεν θα αντιγράφεται χωρίς ρητή και λεπτομερή, γραπτή άδεια από τον κάτοχο του Ιστότοπου. Ο Χρήστης δεν θα εκχωρήσει εκ νέου άδεια ή με άλλο τρόπο δικαιώματα ή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε σχετικές Υπηρεσίες σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Τα ονόματα και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο, καθώς και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας και εμπορικές ονομασίες που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες, ανήκουν στον Ιστότοπο ή στους δικαιοπάροχους του και ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη χωρίς γραπτή συγκατάθεση των κατόχων δικαιωμάτων. Η χρήση της Ιστοσελίδας από μόνη της δεν παρέχει σε κανέναν χρήστη άδεια, συγκατάθεση ή άδεια, εκτός και μετά μόνο στο βαθμό που παρέχεται ρητά στους παρόντες Όρους.

Όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητά στους παρόντες Όρους διατηρούνται από τον Ιστότοπο.

Πολιτική Απορρήτου

Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε στον Ιστότοπο υπόκεινται στις πληροφορίες του Ιστότοπου Πολιτική Απορρήτου, που διέπει τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών χρήστη. Ο Χρήστης κατανοεί ότι μέσω της χρήσης του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών του, ο Χρήστης συναινεί στη συλλογή και χρήση (όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου) των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς αυτών των πληροφοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή / και σε άλλες χώρες για αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση από τον ιστότοπο. Ο Ιστότοπος μπορεί να κάνει συγκεκριμένες επικοινωνίες σε ορισμένους ή σε όλους τους Χρήστες, όπως ανακοινώσεις υπηρεσίας και μηνύματα διαχείρισης. Αυτές οι επικοινωνίες θεωρούνται μέρος των Υπηρεσιών και ενός λογαριασμού χρήστη με τον Ιστότοπο και οι Χρήστες δεν είναι σε θέση να εξαιρεθούν από όλες αυτές.

Όνομα χρήστη, κωδικοί πρόσβασης και προφίλ

Εάν σας ζητηθεί, οι χρήστες πρέπει να παρέχουν μια έγκυρη διεύθυνση email στον ιστότοπο, στην οποία η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να λάβει μηνύματα από τον χρήστη. Ο χρήστης πρέπει επίσης να ενημερώσει τον ιστότοπο εάν αλλάξει αυτή η διεύθυνση email. Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη ή / και πρόσβαση χρήστη στην Ιστοσελίδα εάν ζητηθεί έγκυρο email, αλλά δεν παρέχεται από τον Χρήστη.

Εάν ο Ιστότοπος ζητά ή επιτρέπει σε έναν Χρήστη να δημιουργήσει ένα όνομα χρήστη ή προφίλ, οι Χρήστες συμφωνούν να μην επιλέξουν ένα όνομα χρήστη ή να παράσχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες προφίλ που θα πλαστοπροσωπούν κάποιον άλλο ή που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση με οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οντότητα. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό χρήστη ή να αλλάξει όνομα χρήστη ή δεδομένα προφίλ ανά πάσα στιγμή. Ομοίως, εάν ο Ιστότοπος επιτρέπει σχόλια ή είσοδο χρήστη, ή ζητά ή επιτρέπει σε έναν Χρήστη να δημιουργήσει ένα είδωλο ή να ανεβάσει μια εικόνα, ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε εικόνα που πλαστοπροσωπεί κάποιο άλλο άτομο ή οντότητα ή που διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση.

Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας για τον ιστότοπο και συμφωνείτε να μην το αποκαλύψετε σε τρίτους. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης που έχει περισσότερους από οκτώ χαρακτήρες. Είστε υπεύθυνοι για όλη τη δραστηριότητα στον λογαριασμό σας, ανεξάρτητα από το εάν την έχετε εξουσιοδοτήσει ή όχι. Συμφωνείτε να μας ενημερώσετε για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, μέσω email στο StudyAbroadGuide.com. Αναγνωρίζετε ότι εάν θέλετε να προστατεύσετε τις αλληλεπιδράσεις σας με τον Ιστότοπο, είναι δική σας ευθύνη να χρησιμοποιήσετε μια ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση, εικονικό ιδιωτικό δίκτυο ή άλλα κατάλληλα μέτρα. Τα μέτρα ασφαλείας του Ιστότοπου είναι εύλογα όσον αφορά το επίπεδο προστασίας τους, αλλά δεν είναι χρήσιμα εάν οι αλληλεπιδράσεις εσάς ή οποιουδήποτε άλλου Χρήστη με την Ιστοσελίδα δεν είναι ασφαλείς ή ιδιωτικές.

Διαφορές

Έχουμε την έδρα μας στην Ευρώπη και συμβάλετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Αυτοί οι Όροι και όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς διέπονται από και θα ερμηνευτούν σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες επιλογής των κανόνων οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Τα ομοσπονδιακά δικαστήρια και τα δικαστήρια πολιτειών που έχουν γεωγραφική δικαιοδοσία για διαφορές που προκύπτουν στην τοποθεσία του γραφείου μας στην Ευρώπη θα είναι οι μόνοι επιτρεπόμενοι χώροι για οποιαδήποτε και για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους ή τον Ιστότοπο και την Υπηρεσία.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ανεξάρτητα από οτιδήποτε μπορεί να είναι αντίθετο στις παραπάνω διατάξεις «Διαφωνίες», όλα τα θέματα και όλες οι διαιτητικές αξιώσεις σε ένα θέμα πολλαπλών αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των αξιώσεων για χρηματικές ζημίες, θα αποφασίζονται από έναν μόνο διαιτητή που θα επιλέξουμε από εμάς, ο οποίος διαιτητής διεξάγει ακροάσεις εντός ή κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους κανόνες της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας.

Διαφήμιση

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει διαφημίσεις, οι οποίες μπορεί να στοχεύουν για συνάφεια με τον Ιστότοπο, ερωτήματα που υποβάλλονται ή άλλες πληροφορίες για τη βελτίωση της συνάφειας με τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Οι τύποι και η έκταση των διαφημίσεων στον Ιστότοπο θα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου από τον Χρήστη, ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος και οι τρίτοι πάροχοι και συνεργάτες μπορούν να τοποθετούν διαφημίσεις οπουδήποτε στον Ιστότοπο. Για τους υπόλοιπους όρους που θα ισχύουν για τις διαφημιστικές μας πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πληροφοριών σας, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου.

General

Αυτοί οι Όροι, συμπεριλαμβανομένης της ενσωματωμένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αντικαθιστούν όλες τις προφορικές ή γραπτές επικοινωνίες και αντιλήψεις μεταξύ του Χρήστη και του Ιστότοπου.

Οποιαδήποτε αιτία δράσης που ενδέχεται να έχει ο Χρήστης σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός (1) έτους από την εμφάνιση της αξίωσης ή της αιτίας της δράσης.

Και τα δύο μέρη παραιτούνται του δικαιώματος σε δικαστική δίκη σε οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τους Όρους, τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει ότι οποιαδήποτε πτυχή των Όρων είναι ανεφάρμοστη, οι Όροι θα επιβληθούν στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό, για την εφαρμογή της πρόθεσης των Όρων και οι υπόλοιποι Όροι θα συνεχιστούν πλήρως δύναμη και αποτέλεσμα.

Ο Χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά του ή να εκχωρήσει τις ευθύνες του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή άλλως σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες του.

Δεν θα υπάρξουν τρίτοι δικαιούχοι σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, εκτός από τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους αδειούχους της Ιστοσελίδας, ή όπως απαιτείται από το νόμο.

Η χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών του δεν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που δεν επηρεάζει όλες τις διατάξεις των παρόντων Όρων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, αυτής της παραγράφου.

Η αποτυχία της Ιστοσελίδας να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων δεν αποτελεί παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη.

Αποποίηση Ευθυνών

Το StudyAbroadGuide.com προσφέρεται ως ενημερωτική υπηρεσία σε άτομα σε όλο τον κόσμο που αναζητούν εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι ένας συνδυασμός δωρεάν καταχωρίσεων και πληρωμένων διαφημίσεων. Η προώθηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε αυτόν τον ιστότοπο δεν προορίζεται ως έγκριση ή ως επικύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών. Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο πρέπει να επικοινωνήσει με τον πάροχο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών για να λάβει περισσότερες πληροφορίες, να επαληθεύσει τους όρους και την περιγραφή των υπηρεσιών του και να μάθει για τυχόν προσωπικούς κινδύνους που συνεπάγεται η συμμετοχή στις δραστηριότητές του.

Το StudyAbroadGuide.com ή οι υπάλληλοί του δεν ευθύνονται για:

λάθη, παραλείψεις ή ορθογραφικά λάθη
εσφαλμένη παρουσίαση από τρίτους
προσωπικές ζημιές ή τραυματισμοί που προκλήθηκαν κατά τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα που προωθείται σε αυτόν τον ιστότοπο
διαφορές μεταξύ καταναλωτή και τρίτου μέρους

Είναι ευθύνη κάθε ενδιαφερόμενου μέρους να επικοινωνήσει με τον πάροχο εκπαιδευτικών υπηρεσιών για να επαληθεύσει τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ και να μάθει για τυχόν προσωπικούς κινδύνους που εμπλέκονται κατά τη συμμετοχή στις δραστηριότητές τους. Αυτό πρέπει να γίνει πριν λάβετε μέρος σε οποιοδήποτε πρόγραμμα παρουσιάζεται στο StudyAbroadGuide.com.

Επιστροφές

Εάν εντός 14 ημερών δεν είστε ικανοποιημένοι με μια αγορά για οποιονδήποτε λόγο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας δώσουμε πλήρη επιστροφή χρημάτων, επικοινωνήστε μαζί μας ΜελέτηAbroadGuide.com.

Όροι Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε απευθυνθείτε στους ΜελέτηAbroadGuide.com.

Τελευταία Ενημέρωση

Οι όροι αυτοί ενημερώθηκε τελευταία φορά στις Φεβρουαρίου, 2019