Termeni și condiții

Introducere

Termenii și condițiile site-ului, un acord legal aplicabil.

Acești Termeni și condiții și politica noastră de confidențialitate (împreună „Termenii”) guvernează orice utilizare a StudyAbroadGuide.com și a serviciilor site-ului respectiv (împreună „Site-ul” sau „Serviciile”). Site-ul este deținut de StudyAbroadGuide.com.

Proprietarii și colaboratorii site-ului vor fi denumiți „noi”, „noi” sau „noștri” în acești Termeni. Prin utilizarea Site-ului sau a Serviciilor sale și / sau făcând clic oriunde pe acest Site pentru a fi de acord cu acești Termeni, sunteți considerat a fi un „utilizator” în sensul Termenilor. Dvs. și orice alt utilizator („dvs.” sau „Utilizator” după caz) sunteți obligați de acești Termeni. De asemenea, dvs. și fiecare utilizator sunteți de acord cu Termenii prin utilizarea Serviciilor. Dacă un Utilizator nu este de acord cu Termenii sau Politica de confidențialitate, acest Utilizator nu poate accesa Site-ul sau utiliza Serviciile. În acești Termeni, cuvântul „Site” include site-ul la care se face referire mai sus, proprietarul (proprietarii) acestuia, colaboratorii, furnizorii, licențiatorii și alte părți conexe.

Utilizatorului este interzis să se utilizeze ilegal

Utilizatorul nu trebuie să utilizeze și să nu permită nicio persoană să utilizeze Site-ul sau Serviciile în niciun fel care încalcă o lege, un regulament sau o ordonanță federală, de stat sau locală, sau pentru orice scop perturbator, delictual sau ilegal, inclusiv dar nu se limitează la hărțuire, calomnie, defăimare, furt de date sau diseminare inadecvată sau supravegherea necorespunzătoare a oricărei persoane.

Utilizatorul reprezintă și garantează că:

  • Utilizatorul va utiliza Serviciile numai conform prevederilor acestor Termeni;
  • Utilizatorul are cel puțin 18 ani și are tot dreptul, autoritatea și capacitatea de a accepta acești Termeni;
  • Utilizatorul va furniza informații corecte, complete și actuale site-ului și proprietarului acestuia;
  • Utilizatorul va notifica Site-ul și proprietarul (proprietarii) acestuia cu privire la orice modificare materială a informațiilor pe care le furnizează Utilizatorul, fie prin actualizarea și corectarea informațiilor, fie prin alertarea Site-ului și a proprietarilor acestuia prin funcțiile Site-ului sau adresa de e-mail furnizată de mai jos.

Disclaimer de Garanții

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, SITE-UL OFERĂ SERVICIILE „CA ATARE”, CU TOATE DEFECȚIUNILE. SITE-UL NU GARANȚĂ UTILIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA NEINTERTRUPTĂ A SERVICIILOR SAU ORICE DATE VOR FI TRANSMISE ÎNTR-O MODALITATE CARE ESTE OPORTUNALĂ, NECORRUPTĂ, FĂRĂ INTERFERENȚE SAU SIGURĂ. SITE-UL RĂSPUNSE REPREZENTĂRILE, GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE DE ORICE TIP, FIE EXPRESĂ, IMPLICITĂ, SCRISĂ, ORALĂ, CONTRACTUALĂ, DREPT COMUN, SAU STATUTAR, INCLUSIV, DAR NU SE LIMITĂ LA NICI UNE GARANȚII, OBLIGAȚII, SAU CONDIȚIILE PENTRU MERCANȚA PUBLICĂ , TITLUL, NON-ÎNCĂLCAREA SAU CARE POATE REVENI DIN CURSUL DE DEALIZARE SAU UTILIZARE A COMERȚULUI.

Răspunderea este limitată

SITUL NU VA FI RESPONSABIL PENTRU DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSECUȚIONALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE DE ORICE TIP, INCLUSIV, DAR NU SUNT LIMITATE LA PROFITURILE PIERDUTE (FĂRĂ FĂRĂ FĂRĂ FĂRĂ A FOST NOTIFICAT CĂ ASTA PIERDERE POATE SĂ SE EXPERTEZĂ). RECLAMĂRI PĂRȚI PE MOTIVUL ORICĂRUI ACTULUI SAU OMISIEI SITE-UL NU VA FI RĂSPUNDERE PENTRU NICIUN ACT ȘI OMISIE A NICIOR TERȚI IMPLICATE ÎN SERVICII, OFERTELE SITE-ULUI SAU ORICE ACT DE CĂTRE UTILIZATORII SITE-ULUI. SITE-UL NU VA FI RĂSPUNDERE PENTRU NICI O DAUNĂ REZULTATĂ DIN ORICE SERVICIU FURNIZAT DE, SAU PRODUSUL SAU DISPOZITIVUL FABRICAT DE, PĂRȚI TERȚE.

FĂRĂ PREZENTAREA ORICĂREI DAUNE PE CARE UTILIZATORUL POT SUFERI PENTRU ORICE MOTIV, RĂSPUNDEREA ÎNTREGATA A SITULUI ÎN LEGĂTURĂ CU SITUL sau SERVICIILE ȘI REMEDIEREA EXCLUSIVĂ A ORICEI PĂRȚI, VA FI LIMITATĂ LA SUMĂ, DACĂ ORICE, ÎN PLATĂ DE UTILIZATORULUI SITE-ULUI. CELE 12 LUNI PRECEDENTE EVENIMENTULUI CĂREI RECLAMĂRILE UTILIZATORILOR AU CAUZAT DAUNELE.

Site-ul nu va fi răspunzător pentru daunele suferite ca urmare a pierderii, divulgării sau utilizării de către terți a informațiilor, indiferent dacă o astfel de divulgare sau utilizare este cu sau fără cunoștința sau consimțământul Utilizatorului. Site-ul nu va avea nicio răspundere pentru orice daune legate de: acțiunile utilizatorului sau eșecul de a acționa, actele sau omisiunile oricărei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la orice furnizor de servicii de telecomunicații, sau evenimente sau cauze dincolo de controlul rezonabil al Site-ului. Site-ul nu are nicio obligație și nu va avea nicio răspundere față de orice terță parte care nu este un utilizator legat de acești Termeni. Limitările, excluderile și declinările de responsabilitate din acești Termeni se vor aplica în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, chiar dacă orice remediu nu își îndeplinește scopul esențial.

Produse, linkuri și acțiuni ale terților

Site-ul poate include sau oferi produse sau servicii terțe. Site-ul poate avea, de asemenea, alți utilizatori sau membri care interacționează între ei, prin intermediul site-ului, în altă parte online sau personal. Aceste produse terță parte și orice site-uri conectate au termeni de servicii și politici de confidențialitate independente. Nu avem niciun control sau responsabilitate pentru conținutul și activitățile acestor site-uri, vânzători și terțe părți legate în general, indiferent dacă ați fost introdus sau ați interacționat pentru prima dată cu astfel de companii, servicii, produse și persoane prin intermediul site-ului și, prin urmare, sunt de acord că nu suntem răspunzători pentru niciuna dintre ele. Cu toate acestea, salutăm orice feedback cu privire la aceste site-uri, vânzători, alți utilizatori sau membri și terți.

Modificări ale site-ului și ale serviciilor

Proprietarii și contribuitorii la site vor lucra pentru a îmbunătăți site-ul pentru utilizatorii noștri și pentru a promova interesele noastre comerciale în site. Ne rezervăm dreptul de a adăuga, modifica și elimina caracteristici, conținut și date, inclusiv dreptul de a adăuga sau modifica orice termeni de preț. Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru astfel de modificări. Nici utilizarea de către dvs. a Site-ului și nici acești termeni nu vă oferă niciun drept, titlu sau interes legal protejabil în Site sau conținutul acestuia.

Despăgubire

În cazul în care activitatea dvs. sau orice activitate în numele dvs. creează o răspundere potențială sau reală pentru noi sau pentru oricare dintre utilizatorii, partenerii sau contribuitorii noștri, sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne mențină pe noi și pe orice astfel de utilizator, partener, colaborator sau orice agent inofensiv de la și împotriva oricăror revendicări, costuri de apărare și judecată, răspunderi, onorarii legale, daune, pierderi și alte cheltuieli legate de orice reclamații sau acțiuni care decurg din sau legate de utilizarea site-ului dvs. sau de orice încălcare de către dvs. a acestor Termeni util.

De proprietate intelectuală

Acest site și câteva moduri de livrare ale produsului nostru sunt construite pe platforma WordPress. Pentru informații despre drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv termenii licenței publice generale („GPL”) în baza cărora Software-ul WordPress este licențiat, vezi aici.

Site-ul acordă utilizatorului o licență revocabilă, netransferabilă și neexclusivă pentru a utiliza site-ul numai în legătură cu site-ul și serviciile, în conformitate cu acești termeni.

Drepturile de autor asupra tuturor conținuturilor și operelor de autor incluse în Site sunt proprietatea Site-ului sau a licențiatorilor săi. În afară de legăturile care duc la Site, referințele de socializare atribuite cu exactitate și fragmente de text de minimus cu linkuri care revin la Site, niciun text, imagini, înregistrări video sau audio sau orice alt conținut de pe Site nu vor fi copiate fără a fi explicite și permisiunea scrisă detaliată a proprietarului site-ului. Utilizatorul nu va sub-licenția sau transfera în niciun fel drepturile sau accesul la Site sau la Serviciile conexe altei persoane.

Numele și siglele utilizate de Site și toate celelalte mărci comerciale, mărci de servicii și nume comerciale utilizate în legătură cu Serviciile sunt deținute de Site sau de licențiatorii săi și nu pot fi utilizate de Utilizator fără acordul scris al titularilor de drepturi. Utilizarea site-ului nu oferă în sine niciunui utilizator nicio licență, consimțământ sau permisiune, cu excepția cazului în care se acordă în mod explicit în acești Termeni.

Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în acești Termeni sunt rezervate de Site.

Privacy

Orice informație pe care o furnizați site-ului este supusă site-ului Politica de Confidențialitate, care guvernează colectarea și utilizarea informațiilor despre utilizatori. Utilizatorul înțelege că, prin utilizarea sa a Site-ului și a Serviciilor sale, Utilizatorul consimte la colectarea și utilizarea (așa cum este stabilit în Politica de confidențialitate) a informațiilor, inclusiv transferul acestor informații către Statele Unite și / sau alte țări pentru stocare, procesare și utilizare de către Site. Site-ul poate face anumite comunicări către unii sau toți Utilizatorii, cum ar fi anunțuri de servicii și mesaje administrative. Aceste comunicări sunt considerate parte a Serviciilor și a contului unui Utilizator pe Site, iar Utilizatorii nu pot să renunțe la toate.

Numele de utilizator, parolele și profilurile

Dacă vi se solicită, utilizatorii trebuie să furnizeze site-ului o adresă de e-mail validă, la care adresă de e-mail utilizatorul poate primi mesaje. Utilizatorul trebuie, de asemenea, să actualizeze site-ul dacă se schimbă adresa de e-mail. Site-ul își rezervă dreptul de a anula orice cont de utilizator și / sau accesul utilizatorului la site dacă este solicitat un e-mail valid, dar nu este furnizat de utilizator.

Dacă Site-ul solicită sau permite unui Utilizator să creeze un nume de utilizator sau un profil, Utilizatorii sunt de acord să nu aleagă un nume de utilizator sau să furnizeze informații de profil care ar identifica pe altcineva sau care ar putea provoca confuzie cu orice altă persoană sau entitate. Site-ul își rezervă dreptul de a anula un cont de utilizator sau de a modifica în orice moment un nume de utilizator sau date de profil. În mod similar, dacă site-ul permite comentarii sau introducerea de către utilizator, sau solicită sau permite unui utilizator să creeze un avatar sau să încarce o imagine, utilizatorul este de acord să nu folosească nicio imagine care imită identitatea altei persoane sau entități sau care, altfel, poate provoca confuzie.

Sunteți responsabil pentru protejarea numelui de utilizator și a parolei pentru site și sunteți de acord să nu le divulgați unor terțe părți. Vă recomandăm să utilizați o parolă care are mai mult de opt caractere. Sunteți responsabil pentru toate activitățile din contul dvs., indiferent dacă l-ați autorizat sau nu. Sunteți de acord să ne informați despre utilizarea neautorizată a contului dvs., prin e-mail la StudyAbroadGuide.com. Recunoașteți că, dacă doriți să vă protejați interacțiunile cu Site-ul, este responsabilitatea dvs. să utilizați o conexiune securizată criptată, o rețea privată virtuală sau alte măsuri adecvate. Măsurile de securitate ale site-ului sunt rezonabile în ceea ce privește nivelul lor de protecție, dar nu sunt utile dacă interacțiunile dvs. sau ale oricărui alt utilizator cu site-ul nu sunt sigure sau private.

Dispute

Avem sediul în Europa și contractați pentru a utiliza site-ul nostru. Acești Termeni și toate aspectele care decurg din utilizarea de către dvs. a Site-ului sunt guvernate de și vor fi interpretate în conformitate cu legile Uniunii Europene, fără a lua în considerare regulile de alegere a legilor din orice jurisdicție. Instanțele federale și instanțele de stat care au jurisdicție geografică asupra disputelor apărute la sediul biroului nostru din Europa vor fi singurele locuri permise pentru orice și toate disputele care decurg din sau în legătură cu acești Termeni sau cu Site-ul și Serviciul.

ARBITRAJ

Fără a aduce atingere oricărui lucru care ar putea fi contrar în cadrul prevederilor „Litigii” de mai sus, toate problemele și toate cererile arbitrare dintr-o problemă cu mai multe cereri, inclusiv toate cererile de despăgubire monetară, vor fi decise de un singur arbitru care va fi ales de noi, care arbitru va organiza audieri în sau în apropierea Uniunii Europene, în conformitate cu regulile Asociației Americane de Arbitraj.

Promovare

Site-ul poate include reclame, care pot fi vizate în funcție de relevanță pentru site, interogări făcute sau alte informații pentru a îmbunătăți relevanța pentru utilizatorii site-ului. Tipurile și amploarea publicității pe site se vor schimba în timp. Având în vedere accesul utilizatorului și utilizarea Site-ului, Utilizatorul este de acord că Site-ul și furnizorii și partenerii terți pot plasa publicitate oriunde pe Site. Pentru termenii rămași care se vor aplica practicilor noastre publicitare, inclusiv utilizarea informațiilor dvs., consultați Politica noastră de confidențialitate.

General

Acești Termeni, inclusiv Politica de confidențialitate încorporată, înlocuiesc toate comunicările și înțelegerile orale sau scrise dintre Utilizator și Site.

Orice cauză de acțiune pe care Utilizatorul o poate avea în legătură cu Site-ul sau Serviciile trebuie să fie începută în termen de un (1) an de la apariția revendicării sau cauzei acțiunii.

Ambele părți renunță la dreptul la un proces cu juriu în orice dispută legată de Termeni, Site-ul sau Servicii.

Dacă, din orice motiv, o instanță din jurisdicția competentă consideră că vreun aspect al Termenilor nu este aplicabil, Termenii vor fi aplicați în măsura maximă permisă, pentru a pune în aplicare intenția Termenilor, iar restul Termenilor vor continua integral forță și efect.

Utilizatorul nu își poate atribui drepturile sau delega responsabilitățile sale în conformitate cu acești Termeni sau în legătură cu altfel cu Site-ul sau Serviciile acestuia.

Nu vor exista terți beneficiari în temeiul acestor Condiții, cu excepția afiliaților, furnizorilor și licențierilor Site-ului, sau conform prevederilor legale.

Utilizarea Site-ului și a Serviciilor sale este neautorizată în orice jurisdicție care nu aplică toate prevederile acestor Termeni, inclusiv fără limitare acest paragraf.

Eșecul Site-ului de a exercita sau de a aplica vreun drept sau prevedere a acestor Termeni nu va constitui o renunțare la acel drept sau prevedere.

Declinare a responsabilităţii

StudyAbroadGuide.com este oferit ca un serviciu informațional persoanelor din întreaga lume care caută oportunități educaționale. Informațiile prezentate sunt o combinație de listări gratuite și publicitate cu plată. Promovarea instituțiilor de învățământ pe acest site nu este menită ca aprobări sau ca validare a informațiilor furnizate. Fiecare persoană interesată trebuie să contacteze furnizorul de servicii educaționale pentru a obține mai multe informații, pentru a verifica termenii și descrierea serviciilor lor și pentru a afla despre orice riscuri personale implicate în participarea la activitățile lor.

StudyAbroadGuide.com sau angajații săi nu sunt responsabili pentru:

erori, omisiuni sau cuvinte scrise greșit
denaturarea de către terți
daune personale sau vătămări suferite în timpul participării la un program promovat pe acest site web
litigiile dintre un consumator și un terț

Este responsabilitatea fiecărei părți interesate să contacteze furnizorul de servicii educaționale pentru a verifica informațiile prezentate aici și pentru a afla despre eventualele riscuri personale implicate în timp ce iau parte la activitățile lor. Acest lucru ar trebui făcut înainte de a lua parte la orice program prezentat în StudyAbroadGuide.com.

Restituirile

Dacă în 14 zile sunteți nemulțumit de o achiziție din orice motiv, suntem bucuroși să vă rambursăm integral, vă rugăm să contactați StudyAbroadGuide.com.

Termeni de contact

Dacă aveți întrebări despre acești Termeni, vă rugăm să le adresați StudyAbroadGuide.com.

Ultima actualizare

Acești termeni au fost actualizate ultima dată pe Februarie, 2019