Vilkår og Betingelser

Introduktion

Servicevilkår for webstedet, en juridisk aftale, der kan håndhæves.

Disse servicevilkår og vores fortrolighedspolitik (sammen "Vilkårene") regulerer al brug af StudyAbroadGuide.com og dette websteds tjenester (sammen "Site" eller "Services"). Webstedet ejes af StudyAbroadGuide.com.

Ejerne og bidragsydere til webstedet vil blive henvist til som "vi", "os" eller "vores" i disse vilkår. Ved at bruge webstedet eller dets tjenester og / eller ved at klikke et vilkårligt sted på dette websted for at acceptere disse vilkår, anses du for at være en "bruger" med henblik på vilkårene. Du og alle andre brugere ("dig" eller "bruger" efter behov) er bundet af disse vilkår. Du og hver bruger accepterer også vilkårene ved at bruge tjenesterne. Hvis en bruger ikke accepterer vilkårene eller fortrolighedspolitikken, kan en sådan bruger muligvis ikke få adgang til webstedet eller bruge tjenesterne. I disse vilkår inkluderer ordet "websted" ovennævnte websted, dets ejer (e), bidragydere, leverandører, licensgivere og andre relaterede parter.

Bruger forbudt mod ulovlig anvendelse

Brugeren må ikke bruge og må ikke tillade nogen at bruge webstedet eller tjenesterne på nogen måde, der overtræder en føderal, statslig eller lokal lovgivning, regulering eller ordinance eller til noget forstyrrende, torturistisk eller ulovligt formål, herunder men ikke begrænset til chikane, bagvaskelse, ærekrænkelse, datatyveri eller upassende formidling eller forkert overvågning af nogen person.

Brugeren repræsenterer og garanterer, at:

  • Brugeren vil kun bruge tjenesterne som angivet i disse vilkår;
  • Brugeren er mindst 18 år gammel og har al ret, autoritet og kapacitet til at acceptere disse vilkår;
  • Brugeren vil give nøjagtige, komplette og aktuelle oplysninger til webstedet og dets ejer (e);
  • Brugeren underretter webstedet og dets ejer (e) om enhver væsentlig ændring af oplysninger, som brugeren leverer, enten ved at opdatere og rette oplysningerne eller ved at advare webstedet og dets ejer (e) via funktionerne på webstedet eller den angivne e-mail-adresse under.

Garantifraskrivelse

TIL DET MAKSIMALE OMFANG, DER ER TILLADT I LOVGIVNING, LEVERER SIDEN TJENESTERNE "SOM DET ER" MED ALLE FEJL. STEDET GARANTERER IKKE UBRUGT BRUG ELLER DRIFT AF TJENESTERNE, ELLER AT ALLE DATA OVERFØRES PÅ EN MANNER, DER ER TIDLIG, UKORRUPTERET, UDEN INTERFERENCE ELLER SIKKER. SIDEN FRASKRIVER FREMSTILLINGER, GARANTIER OG BETINGELSER FOR ALLE SLAG, UDTRYKKELIG, UNDERFORSTÅET, SKRIFTLIG, MUNDTLIG, KONTRAKT, FÆLLES LOV ELLER LOVGIVENDE, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER GARANTI, PLIGTIGHEDER ELLER KRAV , TITEL, IKKE-OVERTRÆDELSE ELLER DER KAN OPSTÅ FRA EN KURS FOR HANDLING ELLER BRUG AF HANDEL.

Ansvar er begrænset

STEDET ER IKKE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLGENDE, FOLGENDE, EKSEMPLERENDE ELLER PUNITIVE SKADER AF ALLE SLAG, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL MISTET FORDEL (UDLIGET OM HVIS VI ER BEMÆRKET, AT SÅDAN MISLIGE MISLIGE TAB) PARTKRAV PÅ BEGRUNDELSE AF ENHVER LOV ELLER UDELADELSE. SIDEN SKAL IKKE ANSVARLIG FOR ENHANDL ELLER UDLADELSE AF NÅGENDE TREDJEPART, DER ER BETRAGT MED TJENESTERNE, STEDTILBUD, ELLER ENHVER HANDLING AF STEDSBRUGERE. STEDET SKAL IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, DER FØLGER AF EN TJENESTE, DER LEVERES AF ELLER PRODUKT ELLER ENHED, FREMSTILLET AF TREDJE PARTER.

Uanset skader, som brugeren kan lide for enhver grund, skal hele webstedets ansvar i forbindelse med webstedet eller tjenester og enhver parts eksklusive afhjælpning være begrænset til beløbet, hvis nogen, faktisk betales der, som det faktisk betales af os. DE 12 MÅNEDER FØR HENDELSEN, AT BRUGERKRAV FORÅRSAGER SKADERNE.

Webstedet er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af tab, videregivelse eller tredjeparts brug af oplysninger, uanset om sådan videregivelse eller brug sker med eller uden brugerens viden eller samtykke. Webstedet har intet ansvar for skader i forbindelse med: Brugerens handlinger eller manglende handling, handlinger eller undladelser fra nogen tredjepart, herunder men ikke begrænset til enhver udbyder af telekommunikationstjenester, eller begivenheder eller årsager, der ligger uden for Websteds rimelige kontrol. Hjemmesiden har ingen forpligtelser uanset, og har intet ansvar over for tredjemand, der ikke er en bruger, der er bundet af disse vilkår. Begrænsninger, udelukkelser og ansvarsfraskrivelser i disse vilkår gælder i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, selvom et middel ikke opfylder dets væsentlige formål.

Tredjeparts produkter, links og handlinger

Webstedet kan omfatte eller tilbyde tredjeparts produkter eller tjenester. Webstedet kan også have andre brugere eller medlemmer, der interagerer med hinanden via webstedet, andetsteds online eller personligt. Disse tredjepartsprodukter og alle tilknyttede sider har separate og uafhængige servicevilkår og privatlivspolitikker. Vi har ingen kontrol eller ansvar for indholdet og aktiviteterne på disse linkede sider, sælgere og tredjeparter generelt, uanset om du først blev introduceret eller interageret med sådanne virksomheder, tjenester, produkter og mennesker gennem webstedet, og derfor dig er enig i, at vi ikke er ansvarlige for nogen af ​​dem. Vi glæder os dog over enhver feedback om disse websteder, sælgere, andre brugere eller medlemmer og tredjeparter.

Ændringer på webstedet og tjenesterne

Ejerne og bidragsydere til webstedet vil arbejde for at forbedre webstedet for vores brugere og fremme vores forretningsinteresser på webstedet. Vi forbeholder os retten til at tilføje, ændre og fjerne funktioner, indhold og data, herunder retten til at tilføje eller ændre eventuelle prisbetingelser. Du accepterer, at vi ikke hæfter for sådanne ændringer. Hverken din brug af webstedet eller disse vilkår giver dig nogen ret, titel eller beskyttelsesretlig juridisk interesse i webstedet eller dets indhold.

Indemnity

Hvis din aktivitet eller en aktivitet på dine vegne skaber potentielt eller faktisk ansvar for os eller for nogen af ​​vores brugere, partnere eller bidragsydere, accepterer du at skadesløsholde os og enhver sådan bruger, partner, bidragsyder eller enhver agent uskadelig fra og mod alle krav, omkostninger til forsvar og dom, forpligtelser, advokatsalær, skader, tab og andre udgifter i forbindelse med krav eller handlinger, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af Webstedet, eller enhver overtrædelse fra dig af disse Vilkår af brug.

Intellectual Property

Dette websted og nogle leveringsmetoder for vores produkt er bygget på WordPress-platformen. For information om intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder General Public License ("GPL") vilkår, hvorunder WordPress-software er licenseret, se her.

Webstedet giver brugeren en tilbagekaldelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv licens til at bruge webstedet udelukkende i forbindelse med webstedet og tjenesterne i henhold til disse vilkår.

Ophavsretten til alt indhold og forfatterskab, der er inkluderet på webstedet, tilhører webstedet eller dets licensgivere. Bortset fra links, der fører til webstedet, nøjagtigt tilskrives referencer til sociale medier og de minimus-tekstuddrag med links, der vender tilbage til webstedet, må ingen tekst, billeder, video- eller lydoptagelse eller andet indhold fra webstedet kopieres uden eksplicit detaljeret, skriftlig tilladelse fra webstedets ejer. Brugeren må ikke underlicensiere eller på anden måde overføre nogen rettigheder eller adgang til webstedet eller relaterede tjenester til nogen anden person.

Navnene og logoerne, der bruges af webstedet, og alle andre varemærker, servicemærker og handelsnavne, der bruges i forbindelse med tjenesterne, ejes af webstedet eller dets licensgivere og må ikke bruges af brugeren uden skriftligt samtykke fra rettighedsindehaverne. Brug af webstedet giver i sig selv ikke nogen bruger nogen licens, samtykke eller tilladelse, medmindre og da kun i det omfang, det udtrykkeligt er givet i disse vilkår.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i disse vilkår, er forbeholdt webstedet.

Privatliv

Alle oplysninger, du giver til webstedet, er underlagt webstedets Privatlivspolitik, som styrer vores indsamling og brug af brugeroplysninger. Brugeren forstår, at brugeren ved sin brug af webstedet og dets tjenester giver samtykke til indsamling og brug (som beskrevet i fortrolighedspolitikken) af oplysningerne, herunder overførsel af disse oplysninger til USA og / eller andre lande til opbevaring, behandling og brug af webstedet. Webstedet kan foretage visse kommunikationer til nogle eller alle brugere, såsom servicemeddelelser og administrative meddelelser. Denne kommunikation betragtes som en del af tjenesterne og en brugers konto på webstedet, og brugerne er ikke i stand til at fravælge dem alle.

Brugernavne, adgangskoder og profiler

Hvis der bliver bedt om det, skal brugerne angive en gyldig e-mail-adresse til webstedet, på hvilken e-mail-adresse brugeren kan modtage meddelelser. Brugeren skal også opdatere webstedet, hvis denne e-mail-adresse ændres. Webstedet forbeholder sig ret til at afslutte enhver brugerkonto og / eller brugeradgang til webstedet, hvis der anmodes om en gyldig e-mail, men ikke leveres af brugeren.

Hvis webstedet beder eller tillader en bruger at oprette et brugernavn eller en profil, er brugerne enige om ikke at vælge et brugernavn eller give nogen profiloplysninger, der kan efterligne en anden, eller som sandsynligvis kan forårsage forvirring med nogen anden person eller enhed. Webstedet forbeholder sig retten til når som helst at annullere en brugerkonto eller ændre et brugernavn eller profildata. Tilsvarende, hvis webstedet tillader kommentarer eller brugerinput, eller beder eller tillader en bruger at oprette en avatar eller uploade et billede, accepterer brugeren ikke at bruge noget billede, der efterligner en anden person eller enhed, eller som ellers sandsynligvis vil forårsage forvirring.

Du er ansvarlig for at beskytte dit brugernavn og din adgangskode til webstedet, og du accepterer ikke at videregive det til tredjepart. Vi anbefaler, at du bruger en adgangskode, der er mere end otte tegn lang. Du er ansvarlig for al aktivitet på din konto, uanset om du godkendte det eller ej. Du accepterer at informere os om uautoriseret brug af din konto via e-mail til StudyAbroadGuide.com. Du anerkender, at hvis du ønsker at beskytte dine interaktioner med webstedet, er det dit ansvar at bruge en sikker krypteret forbindelse, virtuelt privat netværk eller andre passende foranstaltninger. Websteds egne sikkerhedsforanstaltninger er rimelige med hensyn til deres beskyttelsesniveau, men er ikke nyttige, hvis interaktionen mellem dig eller en anden bruger med webstedet ikke er sikker eller privat.

Tvister

Vi er baseret i Europa, og du indgår kontrakt med at bruge vores websted. Disse vilkår og alle forhold, der opstår som følge af din brug af webstedet, er underlagt og vil blive fortolket i henhold til lovgivningen i Den Europæiske Union uden hensyn til valg af lovregler i enhver jurisdiktion. De føderale domstole og statslige domstole, der har geografisk jurisdiktion over tvister, der opstår på vores kontor i Europa, vil være de eneste tilladte spillesteder for alle tvister, der opstår ud af eller i forbindelse med disse Vilkår eller Webstedet og Tjenesten.

VOLDGIFT

Uanset alt, der kan være i strid med ovenstående "Tvister" -bestemmelser, afgøres alle sager og alle voldgiftskrav inden for et multikravsag, inklusive alle krav om monetær erstatning, af en enkelt voldgiftsmand, der skal vælges af os, hvilken voldgiftsmand skal afholde høringer i eller i nærheden af ​​Den Europæiske Union i henhold til reglerne i American Arbitration Association.

Reklame

Webstedet kan omfatte reklamer, som kan være målrettet mod relevans for webstedet, forespørgsler foretaget eller anden information for at forbedre relevansen for webstedets brugere. Typen og omfanget af reklamer på webstedet vil ændre sig over tid. I betragtning af brugeradgang til og brug af webstedet accepterer brugeren, at webstedet og tredjepartsudbydere og partnere kan placere reklamer overalt på webstedet. For vores resterende vilkår, der gælder for vores reklamepraksis, herunder brug af dine oplysninger, se vores fortrolighedspolitik.

Generelt

Disse vilkår, inklusive den inkorporerede fortrolighedspolitik, erstatter al mundtlig eller skriftlig kommunikation og forståelse mellem bruger og webstedet.

Enhver handling, som brugeren måtte have i forbindelse med webstedet eller tjenesterne, skal påbegyndes inden for et (1) år efter, at kravet eller sagens sag opstår.

Begge parter giver afkald på retten til en juryprøve i enhver tvist, der vedrører Vilkårene, Webstedet eller Tjenesterne.

Hvis en domstol med kompetent jurisdiktion af en eller anden grund finder ethvert aspekt af Vilkårene uigennemførelig, skal Vilkårene håndhæves i det maksimale tilladte omfang for at gennemføre hensigten med Vilkårene, og resten af ​​Vilkårene fortsætter fuldt ud kraft og effekt.

Brugeren må ikke overdrage sine rettigheder eller delegere sit ansvar i henhold til disse vilkår eller på anden måde relateret til webstedet eller dets tjenester.

Der er ingen tredjepartsmodtagere i henhold til disse vilkår undtagen webstedets tilknyttede virksomheder, leverandører og licensgivere eller som krævet af loven.

Brug af webstedet og dets tjenester er uautoriseret i nogen jurisdiktion, der ikke giver virkning for alle bestemmelserne i disse vilkår, herunder uden begrænsning dette afsnit.

Manglende brug af webstedet til at udøve eller håndhæve nogen ret eller bestemmelse i disse vilkår udgør ikke et frafald af denne ret eller bestemmelse.

Ansvarsfraskrivelse

StudyAbroadGuide.com tilbydes som en informationsservice til enkeltpersoner over hele kloden, der leder efter uddannelsesmuligheder. De præsenterede oplysninger er en kombination af gratis lister og betalt reklame. Promovering af uddannelsesinstitutioner på dette websted er ikke beregnet som anbefaling eller som validering af de leverede oplysninger. Hver interesseret person skal kontakte udbyderen af ​​uddannelsestjenesterne for at få mere information, for at kontrollere vilkårene og beskrivelsen af ​​deres tjenester og for at lære om eventuelle personlige risici, der er involveret i at deltage i deres aktiviteter.

StudyAbroadGuide.com eller dets ansatte er ikke ansvarlige for:

fejl, udeladelser eller forkert stavede ord
vildledning af tredjeparter
personlige skader eller personskader, der opstår under deltagelse i et program, der promoveres på dette websted
tvister mellem en forbruger og en tredjepart

Det er hver enkelt interessents ansvar at kontakte udbyderen af ​​uddannelsestjenester for at verificere de oplysninger, der præsenteres her, og for at lære om eventuelle personlige risici, der er involveret under deltagelse i deres aktiviteter. Dette skal gøres, før du deltager i et program præsenteret i StudyAbroadGuide.com.

Refunderinger

Hvis du inden for 14 dage ikke er tilfreds med et køb af en eller anden grund, giver vi gerne en fuld refusion, bedes du kontakte StudyAbroadGuide.com.

Vilkår Kontakt

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår, bedes du rette dem til StudyAbroadGuide.com.

Sidst opdateret

Disse vilkår er sidst opdateret den Februar, 2019